Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013

Trebuie sa stii

 
          Potrivit legii educatiei nationale și metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar si vor fi sanctionati daca nu fac acest lucru. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.

          În vederea cuprinderii în clasa pregătitoare și în clasa I a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, realizează recenzarea acestora pentru fiecare din circumscripțiile școlare. Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ obligatoriu, aflată în proximitatea sa, numită în continuare „școala de circumscripție”. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.

          În urma recenzării copiilor care trebuie să înceapă învățământul primar în anul școlar 2012-2013, ISJ/ISMB stabilesc/stabileşte proiectul planului de școlarizare la clasa pregătitoare, respectiv la clasa I. ISJ/ISMB alocă numărul de clase pregătitoare și de clase I, ținând cont de capacitatea de cuprindere a fiecărei unități de învățământ și de obligativitatea cuprinderii în școală a tuturor copiilor din circumscripția școlară.

          Circumscripțiile școlare și proiectul planului de școlarizare sunt afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform calendarului înscrierii, pentru informarea părinților și a publicului interesat.
 
 
Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul
 
          Având în vedere că, în anul școlar 2012 – 2013, vor începe învățământul primar atât copii de 6 ani, cât și copii de 7 ani, debutul școlar se poate face în acest an, în mod excepțional, în clasa pregătitoare sau în clasa I.

          Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul se face în funcție de vârsta copilului, de participarea/neparticiparea anterioară a acestuia la educația preșcolară, de dezvoltarea psihosomatică a copilului și de opțiunea părinților acestuia.

          Copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscriși în clasa I.

          Copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscriși în clasa pregătitoare. Ca excepție de la acesată regulă, copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv pot fi înscriși în clasa I, la solicitarea scrisă a părinților, în următoarele situații:

a) dacă sunt înscriși și frecventează, în anul școlar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru școală;

b) dacă nu sunt înscriși sau nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru școală, în anul școlar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscriși în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de specialiști atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

          Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2012-2013 sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

          ISJ/ISMB vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare sau la clasa I în interesul educațional al elevului și în limitele legii.

          Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea centrului Județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I. Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, programul zilnic stabilit pentru aceasta, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană/a municipiului București și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
 
Înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I

          Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează, copiii care provin din alte circumscripții școlare, în conformitate cu solicitările părinților. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;

d) existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ;

e) existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea.

          În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, criteriile generale de departajare se aplică succesiv, în ordinea în care apar ele mai sus. Fiecare unitate de învățământ va stabili criterii specifice de departajare, care se aplică în situația în care pe ultimele locuri există copii aflați la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menționate mai sus. Aceste criteriile specifice nu pot fi discriminatorii și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune. În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

          Comisiile județene/a municipiului București au/are obligația să asigure afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, inclusiv circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, la fiecare unitate de învățământ din județ, precum și pe site-ul ISJ/ISMB. Există și un număr telverde la care cei interesați pot suna pentru a primi informații legate de înscrierea în clasa pregatitoare și în clasa I care este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.
 
Etapele înscrierii

          Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I se face în urma completării unei cereri-tip de înscriere. Completarea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul școlii la care se solicită înscrierea, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte. Părintele depune, în momentul completării fișei de înscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ. În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă aceste documente, părinții depun și acte care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

          Cuprinderea în clasa pregătitoare și în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:

a) prima etapă, în care vor fi înscriși copiii ai căror părinți solicită înscrierea la școala de circumscripție;

b) a doua etapă, în care sunt înscriși copiii ai căror părinți solicită înscrierea la o altă unitate școlară decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

c) a treia etapă, în care sunt înscriși copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau ai căror părinți nu au participat la etapele anterioare de înscriere și solicită, în etapa a treia, înscrierea la școala de circumscripție;

d) a patra etapă, în care este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.
 
Înscrierea în învățământul special

          Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă. În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special. Conform legii, în clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor legali sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face în prima etapă de înscriere, direct la școala specială.

          Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

          Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I. 

          Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la părinții care solicită înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I.

Sursa: Dana Barbu, Drepturile mamei

Comentarii

09.03.2012 dumycris88

Corect si eu sunt de aceasi parere.In plus datorita putinelor informatii primite sunt cazuri de scoli\gradinite si chiar inspectorate care nu stiu concret ce copii pot fi inscrisi in clasa 0 sau pregatitoare.Spre exemplu fetita cea mare a implinit 6 ani in luna ianuarie,iar eu vreau sa o inscriu in clasa 1 doar ca ea este la grupa mare nu pregatitoare. Acum 2 zile educatoarea ei mi-a spus ca trebuia sa ii fac evaluarea psiho-somatica ca sa o primeasca in clasa 1 (cu toate ca ea merge la gradinita de 3 ani) normal ca eu m-am speriat pentru ca am inteles, din lege, pe care nici nu mai stiu de cate ori am citit-o ca "daca sunt înscriși și frecventează, în anul școlar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru școală;" pot fi inscrisi in clasa 1

De altfel Educatoarea m-a asigurat ca inca se mai fac evaluari si ca un alt parinte in aceasi situatie merge a doua zi (la indrumarea ei desigur) sa isi evalueze copilul.Alertata si ma ales dezorientata am sunat la telverde alocat special parintilor unde in acea seara mi-a raspuns o domna destul de amabila care nu stia nimic de prelungirea acestor evaluari,dar care m-a asigurat ca nu e nevoie sa o duc la nici o evaluare pentru ca a mers la gradinita chiar daca a implinit anul acesta 6 ani.A doua zi am luat iar telefonul pentru ca educatoarea insista cu teoria ei si am sunat iar la telverde unde ar trebui, dupa parerea mea sa raspunda un om special pregatit pentru orice intrebare pusa de parinte, surpriza a fost imensa cand in loc de aceasi voce amabila mi-a raspuns o voce grabita, care parca era deranjata de indrazneala mea de a cere niste lamuriri ,mi-a raspuns in schimb la fel de sigura ca si cea de seara ca normal ca trebuia sa ii fac testarea ca nu are varsta,la insistentele mele cum ca totusi a mers la gradinita chiar daca acum nu e in grupa pregatitoare ci in grupa mare,raspunsul a fost acelasi "nu are varsta,trebuia testata".La intrebarea daca se mai fac testari la una din scolile unde au fost programate pentru ca eu am inteles ca s-ar face raspunsul a fost acelesi ca si in seara precedente "nu stim, posibil,mergeti sa va interesati"Asadar nici macar de la inspectoratul judetean nu poti afla ceva sigur care sa te lamureasca.Am mers mai departe am cautat numarul scolii unde s-ar fi facut aceste evaluari si am reusit sa vorbesc cu doamna psiholog care se ocupa de acestea si care m-a asigurat ca nu este nevoie de nici o evaluare atata timp cat copilul nu are nici o problema si a mers 3 ani la gradinita chiar daca este in grupa mare si nu in cea pregatitoare.Dupa parerea mea ar fi o lege buna daca ar fi fost instruiti toti cei care o folosesc (inspectorii, angajatii inspectoratului, directorii scolilor,cadrele didactice) ca apoi parinti sa primeasca informatia corecta si concisa. Astfel am trecut prin doua zile foarte stresante ca mai apoi sa ii plang de mila celeilalte biete mamici ca a avut incredere in indrumarile doamnei educatoare si a luat copilul "de mana" si l-a dus la evaluare (care se facea la cca 35 de km) ca acolo doamna psiholog sa ii spuna mamei ca nu era nevoie sa mearga sa ii puna cateva inrebari copilului si sa ii spuna verbal ca il poate duce linistita la scoala.Asta este un exemplu din marea bulibaseala la care suntem obligati sa luam parte cu sau fara voia noastra si urmarile unur treburi facute doar de dragul de a exista si nu neaparat de a ajuta.Sunt curioasa daca mai sunt parinti care au trecut prin momente grele cand a venit vorba de inscrierea copilului la scoala.Daca va plictisiti sper totusi sa imi acceptati scuzele!

02.03.2012 Eugenia

Sunt de acord cu clasa 0, dar conditiile inceperii in anul scolar 2012 nu trebuiau asigurate din anul anterior, pregatire cadre didactice, logistica? Daca va depinde de autoritatile dn teritoriu si acestea nu vor avea resurse materiale, tot parintii vor trebui sa suporte cheltuielile materiale pentru clasa 0. Sincer, noi parintii ne-am cam saturat de deciziile luate de dragul de a le lua, fara consultari prealabile!

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici