Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Ordinul de protectie prevazut de legea nr.25/2012

Legislatia pentru mame

                                   
Ordinul de protecţie
prevăzut de legea nr.25/2012 privind modificarea şi completarea legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

Potrivit legii nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei (pentru definiție vezi articolul “Violența în familie” - http://www.scoalamamelor.ro/section/4/article/142/Violenta-in-familie) poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri, obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune, atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.


Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse dintre cele de mai sus, instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.
Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. Dacă hotărârea nu cuprinde nici o menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.


Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie
Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.
Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. Cerereapoate fi introdusă în numele victimei şi de:
a) procuror;
b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie;
c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.
In cazurile prevăzute la lit. a,b, și c victima poate renunţa la judecarea cererii privind ordinul de protecţie.

 

Judecarea cererii pentru emiterea ordinului de protecție
• Cererea se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.
• Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente.
• La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat.
• Asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.
• În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.
• Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii.
• Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat.
• Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.
• Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului.
• Ordinul de protecţie se comunică de îndată  structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului.
• La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.

 

Căile de atac ale hotărârii prin care se dispune ordinul de protecție
• Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarealor.
• Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.
• Recursul se judecă cu citarea părţilor.
• Participarea procurorului este obligatorie.

 

Executarea hotărârii prin care se dispune ordinul de protecție

• Ordinul de protecţie este executoriu.
• La cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sauf ără trecerea vreunui termen.
• Ordinul de protecţie prin care se dispune oricare dintre măsurile, obligații sau interdicții (vezi primul alineat al acestuiarticol) se pune în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.
• Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistulpoate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejatesau, în lipsă al altui membru al familiei.
• Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.

 

Revocarea ordinului de protecție
Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.
Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare, ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru familiaacesteia.
Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.

 

Sancțiuni
Încălcarea oricăreia dintre măsurile - obligații sau interdicții (vezi primul alineat al acestui articol), şi dispuse prin ordinul de protecţie, constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

 

Sursa: Dana Barbu

Comentarii

01.11.2013 mihaelatocariu

Buna ziua, am si eu o rugaminte daca se poate in legatura cu acest ordin de restrictie , a depus avocatul meu cererea pentru ordinul de restrictie in data de 25.10.2013 si nici pana la aceasta ora nu s-a judecat cazul , sunt intr-o stare de simt de frica tot timpul din cauza fostului meu sot care ma terorizeaza cu telefoanele cu sms-urile , precizez ca suntem divortati din 2008 , dar a stat cu mine in casa (proprietate personala ) pana in ianuarie 2012 cand m-a strans de gat sa ma omoare , am chemat politia si marea mea greseala ca nu am facut plangere penala atunci , am zis doar sa paraseasca casa si sa ma lase in pace . Nu s-a potolit de cateori venea sa ia copilul de acasa baga piciorul intre usa si prag si impingea , de fiecare data am sunat la 112 , spre surprinderea mea acestia veneau dar nu-i faceau NIMIC, in vara anului 2012 m-a recasatorit de atunci a inceput si mai rau cu toate cele (injurii la adresa mea si a sotului meu, telefoane, sms-uri ) pana a culminat cu lovirea sotului meu spargandu-i capul , am ajuns la spital si la IML luand certificat medico-legal pentru vatamare si am depus plangere penala de data asta . Acum 2 saptamani fiind in concediu a spart usa apartamentului si a intrat in casa unde a stat 1 saptamana folosind utilitatile si lucrurile mele si ale sotului meu . Oare justitia nu trebuie sa se miste mai repede in astfel de cazuri . Nu stiu ca mai cred , unde mai putem sa ne cautam dreptatea :(

Cu respect si cred ca am fost cat se poate de coerenta in expunere pe scurt pentru a nu plictisi .

Va multumesc si astept un sfat

Mihaela Tocariu

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici