Scoala mamelor

Acest website este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeste in oameni!

Evaluarea psihosomatica 2013 - 2014

Drepturile copilului tau


Evaluarea psihosomatică
în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul 2013-2014Potrivit art. 6 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013–2014 aprobată prin Ordinul nr. 3.434/2013 semnat de Ministrul educației naționale  părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2013 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2013 inclusiv se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
    Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2013 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2013–2014, sau ai celor pentru care evaluarea psihosomatică arată că dezvoltarea acestora nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.
    În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2013, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare, adică între 2–19 aprilie 2013. În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe, pentru a facilita accesul părinţilor şi al copiilor la această evaluare. Adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea sunt stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti şi sunt afişate la toate unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului școlar județean/Inspectoratului școlar al Municipiului București. Perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00–18,00, astfel încât programul de desfăşurare să sprijine accesul părinţilor la serviciile de evaluare.

Pentru realizarea evaluării psihosomatice se efectuează programări acesteinformații fiind disponibile pe site-urile Inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului școlar al Municipiului București.

La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiştii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei.
   

Comentarii

Nu exista nici un comentariu

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invita sa vizitati www.fonduri-eu.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatioru pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a guvernului Romaniei.

Termenii si conditiile pentru accesarea, vizionarea si folosirea acestui site le puteti gasi aici